zdjęcie Macieja Falkowskiego
Maciej Falkowski
kierownik
Były pracownik OSW

Absolwent Instytutu Stosunków Międzynarodowych oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. W  latach 2002-2010 oraz 2013-2017 pracownik Zespołu Rosyjskiego, a następnie Zespołu Turcji, Kaukazu i Azji Centralnej Ośrodka Studiów Wschodnich.

W latach 2010-2013 – I sekretarz ds. politycznych w Ambasadzie RP w Erywaniu, zaś w latach 2017-2019 – Prezes Zarządu Fundacji Solidarności Międzynarodowej.

Tematy badawcze
  • sytuacja polityczna i przemiany społeczne w państwach byłego bloku komunistycznego
  • wyzwania dla stabilności na Kaukazie, w Azji Centralnej i Bałkanach
  • islam w państwach b. ZSRR
Ważniejsze publikacje

Od marazmu do nacjonalistycznej mobilizacji: powrót polityki w Armenii, Ośrodek Studiów Wschodnich, Warszawa, czerwiec 2016.

Rosyjski „Bliski Wschód”: eskalacja konfliktów religijnych na Kaukazie Północnym, Ośrodek Studiów Wschodnich, Warszawa, kwiecień 2016

Gruziński dryf. Kryzys gruzińskiej drogi na Zachód, Ośrodek Studiów Wschodnich, Warszawa, luty 2016

Homo Dżihadicus. Islam na obszarze byłego ZSRR a fenomen postsowieckich bojowników w Syrii i Iraku (współautor Józef Lang), Ośrodek Studiów Wschodnich, Warszawa, wrzesień 2015

Ramzanistan. Czeczeński problem Rosji, Ośrodek Studiów Wschodnich, Warszawa, sierpień 2015

Zakładnicy Moskwy, klienci Pekinu. Bezpieczeństwo w Azji Centralnej w dobie malejącej roli Zachodu, (współautor Józef Lang), Ośrodek Studiów Wschodnich, Warszawa, październik 2014

Kaukaskie "terytoria plemienne". Kaukaz Północny – cywilizacyjnie obca enklawa w granicach Rosji, Ośrodek Studiów Wschodnich, Warszawa, kwiecień 2010