Prace OSW

Zakładnicy Moskwy, klienci Pekinu

Bezpieczeństwo w Azji Centralnej w dobie malejącej roli Zachodu
Zakładnicy Moskwy, klienci Pekinu

Koniec zachodniej obecności wojskowej w Azji Centralnej oznacza marginalizację wpływu Zachodu na sferę bezpieczeństwa w regionie oraz faktyczne wycofanie się z zaangażowania w rywalizację geopolityczną. Jeśli chodzi o architekturę bezpieczeństwa, nie należy również oczekiwać większej aktywności Chin niechętnych konfrontowaniu się z Rosją, świadomych własnych ograniczeń w tej sferze oraz postrzegających USA jako głównego globalnego rywala. W perspektywie najbliższych kilku lat decydujące znaczenie, jeśli chodzi o system twardego bezpieczeństwa w Azji Centralnej, będzie miała polityka Rosji. Jednym z jej celów będzie dążenie do umocnienia obecności wojskowej i rozszerzenia współpracy w ramach Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym. Prawdopodobna rosyjska dominacja w architekturze bezpieczeństwa w regionie nie będzie jednoznaczna z przejęciem przez Rosję faktycznej odpowiedzialności za bezpieczeństwo ani tym bardziej podjęciem próby rozwiązania problemów regionalnych.