Józef Lang
główny specjalista
Były pracownik OSW
Tematy badawcze
  • Islam na obszarze postsowieckim oraz terroryzm i radykalizm islamski w Azji Centralnej i Afganistanie.
  • Sytuacja polityczna i społeczna w Azji Centralnej oraz kwestie bezpieczeństwa i stabilności regionu.
  • Polityka Turcji wobec Bliskiego Wschodu.
Ważniejsze publikacje

Homo Dżihadicus. Islam na obszarze byłego ZSRR a fenomen postsowieckich bojowników w Syrii i Iraku, Raport OSW wrzesień 2015 (wraz z Maciejem Falkowskim).

Emirat Kaukaski: znaczenie dla sytuacji bezpieczeństwa na Kaukazie, Wydział Informacji o Krajach Pochodzenia, UdSC, czerwiec 2015 (wraz z Maciejem Falkowskim).

Central Asia: the view from Russia, European Union Institute for Security Studies, styczeń 2015 (wraz z Nicu Popescu).

Zakładnicy Moskwy, klienci Pekinu. Bezpieczeństwo w Azji Centralnej w dobie malejącej roli Zachodu, Prace OSW, październik 2014 (wraz z Maciejem Falkowskim).

Afghanistan: the view from Russia, European Union Institute for Security Studies, luty 2014.

Zbrojni radykałowie islamscy z Azji Centralnej, Raport OSW, listopad 2013.

A post-mortem analysis of the IMU’s martyred Usman Odil, Jamestown Foundation Militant Leadership Monitor, wrzesień 2012.