Connectivity – powiązania gospodarcze w Eurazji

 

Slajd tytułowy


Horyzontalny projekt badawczy „Powiązania gospodarcze w Eurazji” ma na celu systematyczny rozwój pracy analitycznej OSW w obszarze connectivity – strategicznych inwestycji w infrastrukturę, nakierowanych na budowę trwałych powiązań gospodarczo-politycznych. W warunkach rosnącej globalnej konkurencji, connectivity jest w coraz większym stopniu instrumentem polityki mocarstw. Budowa gospodarczych powiązań poprzez strategiczne inwestycje staje się ważnym elementem polityki UE, ale także współpracy regionalnej w Europie Środkowej – w Grupie Wyszehradzkiej i w Inicjatywie Trójmorza, tworząc szanse na zmianę pozycji Polski i regionu w globalnych przepływach transportowych, energetycznych i cyfrowych.

W centrum zainteresowania projektu znajdują się kwestie powiązań transportowych i logistycznych, istotnych z punktu widzenia Polski, m.in. rozwój eurazjatyckich korytarzy transportowych, wzajemne powiązania gospodarcze państw Trójmorza, czy wzrost znaczenia regionalnych portów. Projekt ma na celu łączenie różnych perspektyw sektorowych i badanie wzajemnego oddziaływania różnych wymiarów connectivity, przede wszystkim pod kątem wsparcia polskiej administracji. Realizacji tego celu służy zespolenie w horyzontalnym projekcie analitycznym doświadczenia poszczególnych terytorialnych zespołów eksperckich i specjalizacji sektorowych, obejmujących zagadnienia infrastruktury transportowej, energetycznej i cyfrowej, także kwestie bezpieczeństwa infrastruktury i jej roli wojskowej.

Koordynatorem projektu jest Jakub Jakóbowski.

Mapa connectivity V4 - kliknij.

 Ostatnie analizy

 

Publikacje

 

Wydarzenia

 

W mediach