Eksperci OSW w Rumunii

28 marca w Bukareszcie odbyła się konferencja poświęcona współpracy polsko-rumuńskiej zorganizowana przez rumuński think tank New Strategy Center we współpracy z Ośrodkiem Studiów Wschodnich oraz fundacją Instytut Wschodni (organizatorem Forum Ekonomicznego w Krynicy). W pierwszym panelu, którego tematem była współpraca w formacie bukareszteńskiej dziewiątki (B9), wystąpili m.in. minister spraw zagranicznych Rumunii Teodor Meleșcanu, wiceminister spraw zagranicznych RP Bartosz Cichocki oraz wiceprzewodnicząca Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu RP i przewodnicząca Polsko-rumuńskiej grupy parlamentarnej  Małgorzata Gosiewska. Jednym z moderatorów tego panelu był dyrektor OSW Adam Eberhardt. 


W drugim panelu, poświęconym Inicjatywie Trójmorza i rozwojowi gospodarczemu regionu, wystąpili m.in. doradca prezydenta Rumunii ds. zagranicznych Bogdan Aurescu, posłowie na Sejm RP Jerzy Polaczek i Bogdan Rzońca oraz kierownik Zespołu Środkowoeuropejskiego OSW Jakub Groszkowski.


23 marca w Oradei odbyła się międzynarodowa konferencja na temat trasy Via Carpatia, podczas której podpisano porozumienie między czterema regionami zachodniej Rumunii o współpracy na rzecz budowy tej trasy. Na konferencji wystąpił wicedyrektor OSW Mateusz Gniazdowski z prezentacją o szansach rozwojowych związanych z realizacją szlaku transportowego między Polską i Rumunią oraz potencjale współpracy międzyregionalnej i transgranicznej na szlaku Via Carpatia.