1 - 10 z 24
Analizy |
Głównym tematem pierwszej od szesnastu lat wizyty prezydenta Łotwy w Rosji (19–22 grudnia) była współpraca gospodarcza – kluczowa dla wychodzącej z recesji Łotwy. Moskwa nie akcentowała kontrowersyjnych tematów, wywołujących napięcia w…
Analizy |
Komisja przetargowa, zbierająca oferty od inwestorów strategicznych w projekcie budowy elektrowni jądrowej na Litwie zakończyła 3 grudnia prace bez wyłonienia zwycięzcy. Z dwóch ofert jedna nie spełniała warunków, druga –…
Analizy |
Sejm Republiki Litewskiej znowelizował 4 listopada ustawę o obywatelstwie. Przyznał prawo do posiadania podwójnego obywatelstwa osobom pochodzenia litewskiego. Warunkiem jest, by jeden z przodków takiej osoby był Litwinem, a osoba…
Analizy |
Wybrany na początku października łotewski parlament 3 listopada zatwierdził nowy rząd, na którego czele stanął dotychczasowy premier Valdis Dombrovskis. Koalicję rządzącą utworzyły: zwycięzca ostatnich wyborów – centroprawicowa Jedność…
Analizy | | Joanna Hyndle-Hussein
Choć kolejne władze na Litwie negatywnie oceniały reżim Łukaszenki i od lat wspierały opozycję na Białorusi, to z drugiej strony krytykowały też za nieskuteczność unijną politykę restrykcji i izolacji Mińska. Wilno próbowało rozwijać…
Analizy |
Podczas międzynarodowej konferencji w Łańcucie 22 października Rumunia, Bułgaria i Grecja przystąpiły do projektu drogowego szlaku tranzytowego Via Carpatia mającego prowadzić z Litwy przez Polskę, Słowację na Węgry, a teraz także dalej na…
Analizy |
Zwycięzca wyborów parlamentarnych na Łotwie centroprawicowa Jedność zaprosiła do rozmów na temat utworzenia nowej koalicji rządzącej popierane przez mniejszość rosyjskojęzyczną (ok. 35% społeczeństwa) Centrum Zgody. Jednocześnie partia…
Analizy |
Samorząd i mieszkańcy graniczącego z Polską rejonu Łoździeje żądają zmiany trasy polsko-litewskiego połączenia elektroenergetycznego. W petycji skierowanej do sejmu i władz Litwy twierdzą, że budowa zniszczy tereny o unikatowej wartości…
Analizy |
Litewsko-białoruska międzyrządowa grupa robocza wypracowała 7 października porozumienie o tranzycie wenezuelskiej ropy naftowej dla Białorusi przez państwowy litewski terminal naftowy Klaipedos nafta. Jest to pierwszy efekt współpracy w…
Analizy |
Zwycięzcą wyborów parlamentarnych na Łotwie z 2 października została rządząca centroprawicowa partia Jedność, której lider, obecny premier Valdis Dombrovskis, ponownie otrzyma misję utworzenia rządu. Popierane przez ludność…