Analizy

Rumunia, Bułgaria i Grecja dołączyły do projektu Via Carpatia

Podczas międzynarodowej konferencji w Łańcucie 22 października Rumunia, Bułgaria i Grecja przystąpiły do projektu drogowego szlaku tranzytowego Via Carpatia mającego prowadzić z Litwy przez Polskę, Słowację na Węgry, a teraz także dalej na południe: przez Rumunię, Bułgarię do Grecji. Choć finalizacja projektu jest odległa – przewidywany termin ukończenia to rok 2020 – udział nowych państw zwiększy szansę uzyskania dodatkowych środków z budżetu UE na jego realizację.
Projekt Via Carpatia jest największym tego typu przedsięwzięciem infrastrukturalnym w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej. Zakłada budowę, modernizację oraz połączenie dróg ekspresowych biegnących z Kowna przez Białystok, Rzeszów, Koszyce, Debreczyn, Timiszoarę (z odnogą do Bukaresztu i Konstancy) i Sofię do Salonik. Usprawni najkrótsze połączenie drogowe na linii północ–południe między morzami Bałtyckim, Czarnym i Egejskim. Projekt został zainicjowany przez Polskę w 2006 roku i początkowo obejmował jedynie prace koncepcyjne dotyczące szlaku Litwa–Węgry.
Dołączenie nowych państw do projektu Via Carpatia zwiększy szansę wpisania go na listę strategicznych szlaków Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T), co umożliwi uzyskanie europejskich środków na studia przygotowawcze projektu. Obecnie prace na poszczególnych odcinkach finansowane są przez państwa indywidualnie, m.in. z unijnych funduszy strukturalnych. Przedłużenie szlaku o kolejne kraje umożliwi również skoordynowanie go z trasą z regionu kaspijskiego do UE, który jest realizowany w ramach programu Korytarz Transportowy Europa – Kaukaz – Azja (TRACECA). <dab>