Analizy

Łotwa: rosyjskie Centrum Zgody – koalicjant niepożądany

Zwycięzca wyborów parlamentarnych na Łotwie centroprawicowa Jedność zaprosiła do rozmów na temat utworzenia nowej koalicji rządzącej popierane przez mniejszość rosyjskojęzyczną (ok. 35% społeczeństwa) Centrum Zgody. Jednocześnie partia premiera Valdisa Dombrovskisa postawiła tej partii de facto zaporowe warunki współpracy – przede wszystkim uznanie faktu radzieckiej okupacji Łotwy i potwierdzenie statusu języka łotewskiego jako jedynego państwowego. Warunki te są nie do zaakceptowania dla Centrum Zgody, ponieważ oznaczałoby to dlań utratę elektoratu.
Zwycięstwo Jedności w październikowych wyborach do Sejmu umożliwiło ugrupowaniu dotychczasowego premiera Valdisa Dombrovskisa przejęcie inicjatywy w formowaniu nowej koalicji. Naturalnymi partnerami tej partii do współrządzenia są jej obecni koalicjanci w rządzie Dombrovskisa: centrowy Związek Zielonych i Chłopów oraz skrajnie prawicowy sojusz Wszystko dla Łotwy/Ojczyzna i Wolność. Zaproszenie Centrum Zgody do negocjacji na temat utworzenia nowego rządu należy natomiast postrzegać przede wszystkim jako odpowiedź na oczekiwane przez rosyjskojęzycznych mieszkańców Łotwy dopuszczenie Rosjan do współrządzenia krajem. Zaporowe warunki rozpoczęcia rozmów koalicyjnych postawione przez centroprawicę wobec Centrum Zgody pokazują, że dla części łotewskich polityków współrządzenie z Rosjanami nadal jest kontrowersyjne i wywołuje sprzeciw. <pas>