Analizy

Łotwa: Valdis Dombrovskis ponownie utworzył rząd

Wybrany na początku października łotewski parlament 3 listopada zatwierdził nowy rząd, na którego czele stanął dotychczasowy premier Valdis Dombrovskis. Koalicję rządzącą utworzyły: zwycięzca ostatnich wyborów – centroprawicowa Jedność oraz centrowy Związek Zielonych i Chłopów. Priorytetem nowego rządu będzie kontynuacja oszczędnościowej polityki państwa, która ma ustabilizować finanse publiczne i w konsekwencji umożliwić Łotwie przyjęcie euro w 2014 roku.
Dwie partie tworzące rząd Dombrovskisa mają w parlamencie 55 ze 100 mandatów. Za powołaniem nowego rządu głosowała również skrajna prawica (8 posłów), która nie została dopuszczona do koalicji na skutek oporu części polityków Jedności i prezydenta Valdisa Zatlersa. Kontrowersje wokół włączenia nacjonalistów do rządu, jak również rozbieżne stanowiska dotyczące ewentualnej współpracy z popieranym przez mniejszość rosyjską Centrum Zgody (33 mandaty) uwidoczniły wyraźne podziały w ramach Jedności, które będą stanowić duże wyzwanie dla stabilności koalicji.
Pierwszym istotnym sprawdzaniem skuteczności działania nowego rządu będzie przygotowanie projektu budżetu na rok 2011. Ryga zgodnie z ustaleniami z MFW i Komisją Europejską musi w przyszłym roku utrzymać deficyt budżetowy poniżej 6% PKB, co oznacza konieczność ograniczenia wydatków i zwiększenia dochodów budżetowych w sumie o około 500 mln euro (czyli blisko 3% PKB). <pas>