Analizy

Wizyta prezydenta Łotwy w Rosji

Głównym tematem pierwszej od szesnastu lat wizyty prezydenta Łotwy w Rosji (19–22 grudnia) była współpraca gospodarcza – kluczowa dla wychodzącej z recesji Łotwy. Moskwa nie akcentowała kontrowersyjnych tematów, wywołujących napięcia w relacjach dwustronnych. Demonstrowanie przez Rosję koncyliacyjnej postawy wobec Rygi ma skłonić Łotwę do ściślejszej współpracy. Skutkiem zbliżenia może być osłabienie wspólnego stanowiska krajów bałtyckich, zwłaszcza w kwestiach sprzecznych z interesami Rosji, takich jak energetyka i bezpieczeństwo.
W trakcie spotkania prezydentów Valdisa Zatlersa i Dmitrija Miedwiediewa podpisano kilka umów, m.in. o unikaniu podwójnego opodatkowania. Uzgodniono powołanie łotewsko-rosyjskiej komisji omawiającej różnice w interpretacji wspólnej historii. Gazprom zapowiedział obniżenie o 15% ceny gazu eksportowanego na Łotwę w przyszłym roku. Pozostanie ona jednak wciąż jedną z najwyższych w Europie, a warunkiem zastosowania obniżki jest zwiększenie przez Łotwę importu gazu do poziomu sprzed kryzysu. Ewentualny wzrost importu rosyjskiego gazu przez Łotwę oraz dalszy brak jej działań w kierunku liberalizacji rynku gazowego zgodnie z III pakietem energetycznym UE mogą prowadzić też do zaniechania przez Łotwę poszukiwania – wraz z Litwą i Estonią – alternatywnych źródeł dostaw gazu.
W trakcie rozmów delegacji omawiano możliwość włączenia Łotwy do projektu budowy elektrowni jądrowej w obwodzie kaliningradzkim, a także budowę szybkiej kolei pomiędzy Rygą i Moskwą, na co Łotwa chciałaby pozyskać także środki unijne. Choć Łotwa deklaruje wciąż udział w projekcie elektrowni jądrowej na Litwie, to promowanie przez Moskwę w dialogu z Rygą własnych projektów można odczytywać jako próbę podważania inicjatyw, wiążących Łotwę z państwami regionu należącymi do UE. <pas>