1 - 10 z 11
Analizy | | Marta Szpala
W wyborach parlamentarnych 4 grudnia zdecydowany sukces odniosła lewicowa koalicja Kukuriku pod przewodnictwem Zorana Milanovicia, która dysponując 80 mandatami (na 151) będzie w stanie samodzielnie utworzyć rząd. Rządząca prawie…
Analizy | | Tomasz Dąborowski, Marta Szpala
19 października chińska korporacja China Guangdong Nuclear Power Group zawarła porozumienie o dostępie do poufnych informacji dotyczących projektu rozbudowy elektrowni atomowej Cernavodă w Rumunii. W tym samym tygodniu chińskie spółki CEE…
Analizy | | Tomasz Dąborowski, Marta Szpala
Dotychczasowe doświadczenia z przyjmowaniem trzeciego pakietu w państwach UE wskazują, że wdrożenie regulacji przez państwa WE w tak krótkim terminie będzie niezwykle trudne. Determinację państw będzie prawdopodobnie osłabiać brak sankcji…
Analizy |
22–23 sierpnia kanclerz Niemiec Angela Merkel złożyła oficjalne wizyty w Chorwacji i Serbii. Głównym tematem rozmów była integracja z UE obu państw oraz intensyfikacja współpracy gospodarczej z RFN. Kanclerz Niemiec podkreśliła, że…
Analizy |
3 sierpnia uruchomiono interkonektor gazowy pomiędzy Chorwacją a Węgrami. Łącznik jest pierwszym zrealizowanym elementem korytarza gazowego Północ–Południe, który zakłada połączenie terminalu LNG w Świnoujściu, przez Czechy, Słowację i…
Analizy |
Komisja Europejska 10 czerwca wydała rekomendację dla Rady UE zakończenia negocjacji akcesyjnych z Chorwacją. Jednocześnie ogłoszono, że Komisja do momentu wstąpienia tego państwa do UE będzie monitorować proces wdrażania reform. Zapowiedź…
Analizy |
Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii (MTKJ) 15 kwietnia skazał emerytowanych generałów Armii Chorwackiej Ante Gotovinę i Mladena Markaca na karę odpowiednio 24 i 18 lat pozbawienia wolności za zbrodnie popełnione przeciwko…
Analizy |
7 kwietnia spółka BH-Gas – operator gazowy Bośni i Hercegowiny – podpisała memorandum o współpracy z konsorcjum TAP, realizującym projekt budowy gazociągu transadriatyckiego, którym ma być transportowany kaspijski gaz z Grecji przez…
Analizy |
1 kwietnia w serbskim Smederewie szefowie rządów Chorwacji i Słowenii oraz prezydent Serbii podpisali memorandum o współpracy gospodarczej w innych państwach. Kolejne spotkanie przywódców trzech państw postjugosłowiańskich wskazuje na wolę…
Analizy |
Komisja Europejska opublikowała 2 marca krytyczny raport dotyczący spełniania przez Chorwację warunków koniecznych do zamknięcia negocjacji w rozdziale wymiar sprawiedliwości i prawa podstawowe. Może to uniemożliwić zakończenie negocjacji…