Analizy

Bośnia i Hercegowina oraz Chorwacja w Południowym Korytarzu Gazowym?

7 kwietnia spółka BH-Gas – operator gazowy Bośni i Hercegowiny – podpisała memorandum o współpracy z konsorcjum TAP, realizującym projekt budowy gazociągu transadriatyckiego, którym ma być transportowany kaspijski gaz z Grecji przez Albanię do Włoch. Podobne porozumienie zawarł pod koniec lutego br. chorwacki operator gazowy Plinacro. Dokumenty nie przesądzają o podłączeniu Bośni i Hercegowiny oraz Chorwacji do planowanego gazociągu TAP, potwierdzają jednak rosnące zainteresowanie obu krajów rozwijaniem swoich rynków gazowych oraz dywersyfikacją dostaw surowca.
Podpisane dokumenty przewidują zacieśnienie technicznej współpracy pomiędzy spółkami bośniacką i chorwacką a konsorcjum TAP, w którego skład wchodzą szwajcarski EGL (42,5%) i norweski Statoil (42,5%), dysponujące dostępem do złóż kaspijskich oraz niemiecki E.On (15%). Dotyczy to w szczególności zbadania możliwości połączenia gazociągu TAP z promowaną przez państwa Bałkanów Zachodnich ideą budowy gazociągu jońskiego (IAP), który miałby połączyć systemy gazowe Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry i Albanii.
Ewentualna budowa i połączenie gazociągów IAP i TAP znacząco zwiększyłoby bezpieczeństwo energetyczne państw regionu. Chorwacja co prawda ma dwa łączniki gazowe (ze Słowenią i Węgrami), ale Bośnia i Hercegowina jest całkowicie uzależniona od dostaw rosyjskiego gazu (łącznik z Serbią). Czarnogóra i Albania posiadają bardzo słabo rozwiniętą infrastrukturę gazową i nie mają łączników z systemami gazowymi innych państw. Współpraca z operatorami z państw Bałkanów Zachodnich umożliwi TAP promocję gazociągu transadriatyckiego jako co najmniej równie istotnego, jak pozostałe projekty w ramach wspieranego przez UE Południowego Korytarza Gazowego – gazociągu Nabucco (Turcja, Bułgaria, Rumunia, Węgry, Austria) oraz gazociągu ITGI (Grecja, Turcja, Włochy). Choć celem wszystkich projektów jest dostawa kaspijskiego gazu do krajów Europy Południowej i Środkowej, jedynie TAP umożliwiłby jego dostawy do krajów Bałkanów Zachodnich. <dab>