Analizy

Chorwacja: zakończenie negocjacji akcesyjnych pod znakiem zapytania

Komisja Europejska opublikowała 2 marca krytyczny raport dotyczący spełniania przez Chorwację warunków koniecznych do zamknięcia negocjacji w rozdziale wymiar sprawiedliwości i prawa podstawowe. Może to uniemożliwić zakończenie negocjacji akcesyjnych zgodnie z planem rządu w czerwcu br., co znacząco zwiększa prawdopodobieństwo dymisji rządu i rozpisania przedterminowych wyborów. 
Opublikowany przez Komisję Europejską (KE) raport zawiera liczne zastrzeżenia w kwestii bezstronności i niezależności sędziów, efektywności wymiaru sprawiedliwości, ochrony praw mniejszości, powrotu uchodźców, a także rozliczenia zbrodni wojennych. KE zwraca także uwagę na brak wymiernych efektów prowadzonej przez rząd kampanii antykorupcyjnej. Jednocześnie w społeczeństwie narasta sprzeciw wobec polityki rządu, a w najważniejszych chorwackich miastach organizowane są demonstracje. Podłożem niezadowolenia jest zła sytuacja gospodarcza, której skutkiem jest znaczny wzrost bezrobocia i spadek dochodów ludności. Protestują także rolnicy i weterani wojenni rozczarowani tym, że rząd nie uwzględnia ich interesów w trakcie negocjacji z UE. Demonstranci domagają się dymisji rządu i przedterminowych wyborów. Dotychczas cieszący się minimalnym poparciem rząd odrzucał te postulaty, twierdząc, że zagrozi to szybkiemu zakończeniu negocjacji. Raport KE, stawiając pod znakiem zapytania perspektywę finalizacji rozmów w terminie i oceniający reformy w priorytetowym dla rządu obszarze jako niewystarczające, stawia gabinet Jadranki Kosor w trudnej sytuacji. Rząd utracił bowiem ostatni argument przeciwko przedterminowym wyborom parlamentarnym, których domaga się opozycja i społeczeństwo. <MarSz>