Raport OSW

Problemy z gazem łupkowym w Bułgarii, Czechach i Rumunii. Uwarunkowania polityczne – stan prawny – perspektywy

Bułgaria, Czechy i Rumunia, mimo początkowego zainteresowania eksploatacją gazu łupkowego, w ciągu tego roku dołączyły do krajów sceptycznych wobec niekonwencjonalnych złóż gazu. Bułgaria w styczniu bezterminowo zakazała poszukiwań i wydobycia gazu łupkowego. Rumunia w maju wprowadziła półroczne moratorium na poszukiwania i zapowiada jego przedłużenie po grudniowych wyborach parlamentarnych. Podobne rozwiązania przygotowują obecnie władze czeskie. Celem tego raportu jest odpowiedź na pytanie, dlaczego państwa silnie deklarujące chęć poprawy swojego bezpieczeństwa energetycznego podchodzą do gazu łupkowego z narastającym sceptycyzmem.

 

Tomasz Dąborowski – analityk OSW, zajmuje się analizą sytuacji politycznej i gospodarczej w państwach Europy Południowo-Wschodniej oraz polityką energetyczną w regionie

 

Jakub Groszkowski – analityk OSW, specjalizuje się w krajowej i zagranicznej polityce Czech, Słowacji i Słowenii oraz polityce gospodarczej i energetycznej w tych krajach