Tomasz Dąborowski
Główny Specjalista
Zespół Środkowoeuropejski

Analityk Ośrodka od grudnia 2007 roku. Magister ekonomii Szkoły Głównej Handlowej ze specjalnością stosunki międzynarodowe. Posiada absolutorium Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. 

Tematy Badawcze: 
  • Polityka wewnętrzna i zagraniczna Bułgarii oraz Rumunii
  • Energetyka w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem rynków gazu
Ważniejsze publikacje: