Punkt widzenia

Wygrać wojnę z Rosją

O kontrstrategii Zachodu wobec Moskwy
okładka raportu

Pełnoskalowa inwazja Rosji na Ukrainę ma na celu podporządkowanie lub zniszczenie tego państwa, wywrócenie obecnego ładu politycznego i bezpieczeństwa w Europie oraz zasadniczą rewizję porządku globalnego. Konflikt ma charakter systemowy i będzie trwać, dopóki w Moskwie funkcjonować będzie dyktatorski reżim putinowski. Choć Rosja ponosi na Ukrainie fiasko, nie zrezygnowała ze swych maksymalistycznych celów. Kluczowe znaczenie mają osłabienie zdolności Moskwy do prowadzenia wojny i zmiana jej reżimu. Działania powinny obejmować krótkoterminową kumulację presji poprzez wspieranie Ukrainy, aby odniosła zdecydowany sukces na froncie, a zarazem realizować długofalową strategię konfrontacji z Rosją, opartą na kilku filarach politycznych, gospodarczych i w obszarze bezpieczeństwa. Potrzebne są dalsza konsolidacja wspólnoty państw zachodnich w sferach politycznej, bezpieczeństwa i ekonomicznej, akceptacja jej celów przez społeczeństwa oraz budowa globalnej koalicji państw broniących podstawowych zasad ładu międzynarodowego.