Polsko-Słowackie Forum Dyskusyjne

Polsko-Słowackie Forum Dyskusyjne to rodzaj poszerzonych konsultacji na poziomie wiceministrów spraw zagranicznych, z udziałem przedstawicieli polskich i słowackich think-tanków i ośrodków eksperckich. Spotkania odbywają się od 2012 r. na przemian w Polsce i na Słowacji. Organizowane są przez Departament Polityki Europejskiej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP oraz Departament Analiz i Planowania słowackiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Europejskich, we współpracy z OSW i Słowackim Stowarzyszeniem Polityki Zagranicznej (SFPA).Piąte Polsko-Słowackie Forum Dyskusyjne w Bratysławie (2019)
https://www.osw.waw.pl/pl/wydarzenia/piate-polsko-slowackie-forum-dyskusyjne 

Czwarte Polsko-Słowackie Forum Dyskusyjne (2016)
https://www.osw.waw.pl/pl/node/24036 

Trzecie Polsko-Słowackie Forum Dyskusyjne (2014)

Drugie Polsko-Słowackie Forum Dyskusyjne (2013)
https://www.osw.waw.pl/pl/node/21564 

Pierwsze Polsko-Słowackie Forum Dyskusyjne (2012)
https://www.youtube.com/watch?v=IuCEngvap0E 

https://www.mzv.sk/web/varsava/detail/-/asset_publisher/bZtjMy3iNwbo/content/prve-zasadnutie-slovensko-polskeho-diskusneho-fora-video-/10182?p_p_auth=NJf4jc5H&_101_INSTANCE_bZtjMy3iNwbo_redirect= %2Fweb%2Fvarsava%2Fspravy%3Fstrana%3D13