IV Polsko-Słowackie Forum Dyskusyjne

Ośrodek Studiów Wschodnich współorganizował kolejną edycję Polsko-Słowackiego Forum Dyskusyjnego, Spotkanie  z udziałem przedstawicieli MSZ i think-tanków z obu państw otworzyli wiceministrowie spraw zagranicznych Katarzyna Kacperczyk i Igor Slobodník. W sesji poświęconej problematyce bezpieczeństwa, którą prowadził wiceminister Slobodník, wśród panelistów wystąpił dyrektor OSW Olaf Osica, a w sesji poświęconej współpracy wyszehradzkiej - kierownik Zespołu Środkowoeuropejskiego OSW Mateusz Gniazdowski.
 
Polsko-Słowackie Forum Dyskusyjne, towarzyszące konsultacjom na szczeblu wiceministrów spraw zagranicznych, odbywa się corocznie na przemian w Polsce i na Słowacji. Organizowane jest przez Departament Polityki Europejskiej MSZ oraz Departament Analiz i Planowania słowackiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Europejskich we współpracy z OSW i Słowackim Stowarzyszeniem Polityki Zagranicznej (SFPA).