Polsko-Słowackie Forum Dyskusyjne

Polsko-Słowackie Forum Dyskusyjne to rodzaj poszerzonych konsultacji na poziomie wiceministrów spraw zagranicznych, z udziałem przedstawicieli polskich i słowackich think-tanków i ośrodków eksperckich. Spotkania odbywają się od 2012 r. na przemian w Polsce i na Słowacji. Organizowane są przez Departament Polityki Europejskiej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP oraz Departament Analiz i Planowania słowackiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Europejskich, we współpracy z OSW i Słowackim Stowarzyszeniem Polityki Zagranicznej (SFPA).

Publikacje:

  • Współczesne stosunki polsko-słowackie. Pod redakcją Mateusza Gniazdowskiego, Piotra Samerka i Tomáša Strážaya. Bratysława : RC SFPA, Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Bratysławie, 2016, 117 s.
  • Súčasné slovensko-poľské vzťahy. Mateusz Gniazdowski, Piotr Samerek, Tomáš Strážay (editori). Bratislava : Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, Veľvyslanectvo Poľskej republiky v Bratislave, 2016, 115 s.