Dyskusja o stosunkach polsko-słowackich w Bratysławie

Wicedyrektor OSW Mateusz Gniazdowski i kierownik Zespołu Środkowoeuropejskiego OSW Jakub Groszkowski wzięli udział w prezentacji książki pt. Współczesne stosunki polsko-słowackie, wydanej przez Ambasadę RP w Bratysławie i Centrum Badawcze Słowackiego Stowarzyszenia Polityki Zagranicznej (SFPA) we współpracy z OSW. Współautorami poszczególnych rozdziałów byli eksperci SFPA i OSW - poza Mateuszem Gniazdowskim i Jakubem Groszkowskim także dyrektor OSW Adam Eberhardt i Tomasz Dąborowski. OSW brał udział w opracowaniu polskiej wersji publikacji, która jest dostępna (wraz z wersją słowacką) na stronie internetowej Ambasady.

Prezentacja odbyła się 23 marca w Bibliotece Uniwersyteckiej w Bratysławie. Mateusz Gniazdowski wraz z dyrektorem SFPA Alexandrem Dulebą wystąpili także w programie Temat Dnia w telewizji TA3.

 

Fotografie: Ambasada RP w Bratysławie.