Piąte Polsko-Słowackie Forum Dyskusyjne

22 maja w Bratysławie odbyło się 5. Polsko-Słowackie Forum Dyskusyjne, zorganizowane przez ministerstwa spraw zagranicznych obu państw we współpracy z OSW i Słowackim Stowarzyszeniem Polityki Zagranicznej (SFPA). Pierwsza sesja obrad poświęcona była wyzwaniom bezpieczeństwa w Europie Wschodniej, z uwzględnieniem roli OBWE. W drugiej sesji, poświęconej aktualnym wyzwaniom i konstelacjom politycznym w Unii Europejskiej, w tym także roli Grupy Wyszehradzkiej, wzięli udział sekretarze stanu ds europejskich Konrad Szymański i František Ružička.

W obradach Forum uczestniczyli dyrektor OSW Adam Eberhardt i wicedyrektor OSW Mateusz Gniazdowski. W gronie polskich ekspertów spoza MSZ, biorących udział w spotkaniu, znaleźli się także prof. Marek Cichocki z Centrum Europejskiego Natolin, dyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia Ernest Wyciszkiewicz oraz Karolina Zbytniewska z Uniwersytetu Warszawskiego, redaktor naczelna EURACTIV.pl.

Polsko-Słowackie Forum Dyskusyjne to rodzaj poszerzonych konsultacji na poziomie wiceministrów spraw zagranicznych, z udziałem przedstawicieli polskich i słowackich think-tanków i ośrodków eksperckich.

 

Informacja na stronie MSZ:
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/piate-polsko-slowackie-forum-dyskusyjne-w-bratyslawie