1 - 10 z 10
Punkt widzenia | | Maciej Falkowski

W porównaniu z latami ubiegłymi sytuacja na Kaukazie Północnym uległa stabilizacji - głównie w wymiarze działalności islamskiego podziemia zbrojnego.

Prace OSW | | Józef Lang, Maciej Falkowski

Koniec zachodniej obecności wojskowej w Azji Centralnej oznacza marginalizację wpływu Zachodu na sferę bezpieczeństwa w regionie.

Punkt widzenia | | Witold Rodkiewicz

Udział państw Azji w międzynarodowych więziach gospodarczych Rosji nie zwiększył się w porównaniu z udziałem Europy i Ameryki Północnej.

Prace OSW | | Szymon Kardaś

Rosja, dostrzegając ewolucję unijnego rynku gazu (w tym niekorzystne dla niej zmiany prawne), próbuje utrzymać na nim swoją pozycję.

Punkt widzenia | | Jolanta Darczewska

Jako rodzaj echa opinii publicznej, rosyjski humor polityczny jest przyczynkiem do badań społecznej percepcji FSB.

Punkt widzenia | | Jolanta Darczewska

Wojny informacyjne mają w Rosji długą tradycję. Tekst stanowi próbę zrekonstruowania zarysu ich teorii, a także praktycznego zastosowania podczas operacji krymskiej.  

Prace OSW | | Jadwiga Rogoża

Kontrola Moskwy nad regionami jest obecnie tak gruntowna, że stoi w sprzeczności z formalnie istniejącym w Rosji ustrojem federalnym.

Prace OSW | | Wojciech Górecki

Po rozpadzie ZSRR rosyjskie wpływy w Azji Centralnej uległy daleko idącej erozji. Odwrócenie tego procesu nie wydaje się realne.

Punkt widzenia | | Anna Kwiatkowska

W RFN brak pomysłu na nową długofalową strategię współpracy z Federacją Rosyjską pod rządami Putina.

Prace OSW | | Wojciech Górecki

Od rozpadu ZSRR Kaukaz Północny pozostaje najbardziej niestabilną częścią Federacji Rosyjskiej. Mamy do czynienia z lokalną wojną domową.