Prace OSW

Przeciąganie liny

Rosja wobec zmian na europejskim rynku gazu
Przeciąganie liny. Rosja wobec zmian na europejskim rynku gazu

Rosja, dostrzegając ewolucję unijnego rynku gazu (w tym niekorzystne dla niej zmiany prawne), próbuje utrzymać na nim swoją pozycję, realizując strategię dychotomiczną. Z jednej strony, Moskwa przyjmuje postawę ofensywną: utrzymuje krytyczną retorykę wobec zmian prawnych i instytucjonalnych; negując zasadność nowych reguł dąży do ich podważenia przy użyciu środków prawnych i politycznych; wykorzystuje tradycyjne środki ekonomiczne, takie jak inwestycje w aktywa czy forsowanie projektów budowy nowych gazociągów. Z drugiej strony, ewolucja rynku gazu w UE wymusiła na Rosji podjęcie określonych działań adaptacyjnych: ograniczone zmiany funkcjonowania wewnętrznego sektora gazowego w Rosji; zapowiedzi dalszego ograniczenia dominującej pozycji Gazpromu; ustępstwa w negocjacjach handlowych z europejskimi partnerami: częściowe dostosowywanie się do reguł tzw. trzeciego pakietu energetycznego. Licząc jednak na nietrwałość trendów liberalizacyjnych w UE i brak postępów państw członkowskich w zmniejszaniu zależności od rosyjskiego gazu, Moskwa nastawia się na długotrwałą rozgrywkę gazową z unijnymi partnerami.