Punkt widzenia

Anatomia rosyjskiej wojny informacyjnej

Operacja krymska - studium przypadku
Anatomia rosyjskiej wojny informacyjnej. Operacja krymska - studium przypadku

Wojny informacyjne mają w Rosji długą tradycję. W ostatnich latach zostały zdefiniowane na nowo na gruncie teorii geopolityki, w myśl której są one środkiem do osiągania celów państwa w polityce międzynarodowej i wewnętrznej oraz jego geopolitycznej przewagi. Geopolityka dostarcza także ideologicznych uzasadnień strategii rywalizacji Rosji z Zachodem. W opozycji do ideologii liberalizmu promuje „neokonserwatywne mocarstwo postliberalne, walczące o sprawiedliwy świat wielobiegunowy, broniące tradycji, wartości konserwatywnych, prawdziwej wolności”. W kontekście rywalizacji „cywilizacji eurazjatyckiej” z „cywilizacją atlantycką pod przywództwem USA” objaśnia kryzys wewnętrzny na Ukrainie oraz przyczyny aneksji Krymu przez Rosję.

Tekst stanowi próbę zrekonstruowania zarysu teorii wojen informacyjnych wyłaniającego się z prac czołowych przedstawicieli rosyjskiej geopolityki, Igora Panarina i Aleksandra Dugina, a także jej praktycznego zastosowania podczas operacji krymskiej.