Jolanta Darczewska
dr
Jolanta Darczewska
Kierownik
Zespół ds. bezpieczeństwa wewnętrznego w Europie Wschodniej

Ur. 1950, absolwentka Akademii Pedagogicznej i UJ w Krakowie, dr nauk humanistycznych. Pracuje w Ośrodku Studiów Wschodnich im. Marka Karpia od 1992 roku. Od 1993 roku pełniła funkcje kierownicze w OSW, kolejno: kierownika Zespołu Prasowego (1993-1998), kierownika Zespołu Bezpieczeństwa i Obronności (1998-2004), wicedyrektora (2004-2007), dyrektora  (2007-2011). Od 2011 wicedyrektor OSW. 

Od 2007 r. zasiada w Radzie Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie; obecnie wiceprzewodnicząca Rady. Członek Rady Redakcyjnej dwumiesięcznika „Nowa Europa Wschodnia” (2008-2013), w latach 2012-2013 przewodnicząca Jury Konkursu „Ambasador Nowej Europy”. 

Tematy Badawcze
  • problematyka bezpieczeństwa państw obszaru poradzieckiego  w wymiarze wewnętrznym, w tym zwłaszcza zarządzanie bezpieczeństwem,  wyspecjalizowane organy administracji państwowej i ich rola w systemie politycznym