Jolanta Darczewska
dr
Jolanta Darczewska
kierownik
Pracownik na emeryturze

Ur. 1950 r., absolwentka Akademii Pedagogicznej i UJ w Krakowie, dr nauk humanistycznych. Pracuje w Ośrodku Studiów Wschodnich im. Marka Karpia od 1992 r. Od 1993 r. pełniła funkcje kierownicze w OSW, kolejno: kierownika Zespołu Prasowego (19931998), kierownika Zespołu Bezpieczeństwa i Obronności (19982004), wicedyrektora (20042007), dyrektora (20072011). Od 2011 r. wicedyrektor OSW. 

Od 2007 r. zasiada w Radzie Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie; obecnie wiceprzewodnicząca Rady. Członek Rady Redakcyjnej dwumiesięcznika „Nowa Europa Wschodnia” (20082013), w latach 20122013 przewodnicząca Jury Konkursu „Ambasador Nowej Europy”. 

Tematy badawcze
  • problematyka bezpieczeństwa państw obszaru poradzieckiego w wymiarze wewnętrznym, w tym zwłaszcza zarządzanie bezpieczeństwem, wyspecjalizowane organy administracji państwowej i ich rola w systemie politycznym