111 - 120 z 121
Analizy |
20 stycznia Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie sytuacji na Białorusi. W odpowiedzi na falę represji po wyborach prezydenckich 19 grudnia ub.r. eurodeputowani wezwali Radę Unii Europejskiej do zastosowania sankcji, w tym…
Analizy |
W ubiegłym tygodniu został upubliczniony wyrok Najwyższego Sądu Administracyjnego potwierdzający prawo do nieopodatkowanego importu ropy naftowej i paliw przez tajemniczą spółkę Livela, najprawdopodobniej powiązaną z politykami Partii…
Analizy |
14–15 stycznia prezydencka gazeta Biełaruś Siegodnia opublikowała materiały, rzekomo ujawnione przez białoruskie służby specjalne, dotyczące kontaktów zagranicznych białoruskiej opozycji. Głównym przesłaniem publikacji były…
Analizy |
12 stycznia na oficjalnej stronie internetowej prezydenta Ukrainy pojawił się komunikat o uchyleniu przez sąd dekretu z 20 stycznia 2010 roku o przyznaniu Stepanowi Banderze (przywódcy Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów –…
Analizy |
17 stycznia w Kijowie została podpisana białorusko-ukraińska umowa o tranzycie ropy naftowej rurociągiem Odessa–Brody do białoruskiej rafinerii w Mozyrzu. Porozumienie stanowi zakończenie prowadzonych od jesieni ubiegłego roku rozmów…
Analizy | | Witold Rodkiewicz
Utworzenie rządu przez proeuropejską koalicję w Kiszyniowie nie oznacza przełamania politycznego impasu, polegającego na niezdolności dwóch kolejnych parlamentów do wybrania prezydenta kraju. Jeśli to się nie uda, AIE będzie musiała…
Analizy |
1 stycznia rosyjskie koncerny naftowe wstrzymały dostawy ropy na Białoruś w związku z wygaśnięciem kontraktu z Biełnieftiechimem, białoruskim koncernem naftowym, na dostawy ropy. Białoruskim rafineriom na razie nie grozi jednak…
Analizy |
10–11 stycznia w Kijowie przebywał komisarz ds. rozszerzenia i polityki sąsiedztwa Štefan Füle. W czasie wizyty spotkał się z najważniejszymi przedstawicielami ukraińskich władz oraz opozycji. Wizyta świadczy o rosnącym zaniepokojeniu…
Analizy |
Od początku 2011 roku władze białoruskie kontynuują politykę represji wobec białoruskiej opozycji i wolnych mediów. Nadal dokonywane są rewizje oraz konfiskaty mienia w biurach i mieszkaniach działaczy opozycyjnych. Jednocześnie…
Analizy |
Prywatyzacja Ukrtelekomu, monopolisty na ukraińskim rynku usług telekomunikacyjnych, odbędzie się bez przetargu, gdyż jedyną ofertę złożył austriacki fundusz inwestycyjny EPIC. Sprzedaż została przeprowadzona w pośpiechu i na…