Analizy

Parlament Europejski wzywa do sankcji wobec Białorusi

20 stycznia Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie sytuacji na Białorusi. W odpowiedzi na falę represji po wyborach prezydenckich 19 grudnia ub.r. eurodeputowani wezwali Radę Unii Europejskiej do zastosowania sankcji, w tym przede wszystkim zakazu wjazdu dla wybranych przedstawicieli reżimu. Na razie nic nie wskazuje na złagodzenie przez Mińsk prowadzonej polityki represji, w związku z tym relacje białorusko-unijne będą się w najbliższym czasie zaostrzać.
W dokumencie PE potępił represje na Białorusi i wezwał do wprowadzenia zakazu wjazdu na terytorium UE dla przedstawicieli białoruskich władz, sądownictwa oraz organów bezpieczeństwa, odpowiedzialnych za prowadzenie działań przeciwko opozycji, niezależnym mediom oraz organizacjom pozarządowym. Pojawiło się również wezwanie do rozważenia zawieszenia udziału Mińska w programie Partnerstwa Wschodniego oraz zablokowania decyzji w sprawie kredytów dla Białorusi Ponadto eurodeputowani zażądali przeprowadzenia ponownych wyborów prezydenckich, zgodnych z międzynarodowymi standardami. Jednocześnie PE zwrócił uwagę na konieczność zwiększenia wsparcia dla białoruskiego społeczeństwa obywatelskiego oraz wprowadzenia ułatwień wizowych dla obywateli Białorusi. Na razie nic nie wskazuje na to, aby władze białoruskie zamierzały uwzględnić oczekiwania UE. W dalszym ciągu trwają rewizje i zatrzymania działaczy opozycji oraz dziennikarzy, a wobec 33 osób prowadzone jest postępowanie karne w sprawie organizacji masowych niepokojów społecznych. W związku z tym wydaje się niemal pewne, iż 31 stycznia ministrowie spraw zagranicznych państw UE podejmą decyzję o wprowadzeniu sankcji wizowych wobec wybranych przedstawicieli reżimu, co ograniczy relacje unijno-białoruskie. <kam>