Analizy

Białorusko-ukraińska umowa o tranzycie ropy

17 stycznia w Kijowie została podpisana białorusko-ukraińska umowa o tranzycie ropy naftowej rurociągiem Odessa–Brody do białoruskiej rafinerii w Mozyrzu. Porozumienie stanowi zakończenie prowadzonych od jesieni ubiegłego roku rozmów na temat organizacji alternatywnych wobec rosyjskich dostaw wenezuelskiej i azerbejdżańskiej ropy naftowej na Białoruś. Umowa przewiduje mniejszą niż początkowo uzgodniono ilość przesyłanego surowca – jej ewentualne zwiększenie zależy od ceny ropy, jaką w najbliższym okresie zaproponuje Białorusi Rosja.
W ubiegłym roku strony podpisały wstępne porozumienie o wykorzystaniu, pustego obecnie (po wycofaniu się rosyjskich dostawców) odcinka Odessa–Brody i ukraińskiego odcinka rurociągu Przyjaźń do transportu ropy naftowej do białoruskiej rafinerii w Mozyrzu. Następnie w listopadzie został pomyślnie przeprowadzony próbny przesył ok. 80 tys. ton surowca. Tym samym otwierała się możliwość rezygnacji z droższego transportu kolejowego wenezuelskiej ropy z portu w Odessie.
Umowa z 17 stycznia została zawarta pomiędzy Białoruską Kompanią Naftową a przedsiębiorstwem Ukrtransnafta na dwa lata, z możliwością przedłużenia. Umożliwia ona uruchomienie stałego tranzytu na zagwarantowanym poziomie minimalnym 4 mln ton ropy rocznie – we wcześniejszych porozumieniach roczny przesył określano na 5–9 mln ton. Wszystko wskazuje na to, iż będzie to głównie ropa azerska, nabyta w transakcjach swap, w zamian za surowiec wenezuelski. Jak się wydaje, współpraca energetyczna na linii Mińsk–Kijów jest elementem szerszej gry, prowadzonej przez białoruskie władze w sferze dostaw ropy, realizowanej według nie do końca jawnych i przejrzystych schematów. Porozumienie ukraińsko-białoruskie daje władzom białoruskim szersze pole manewru w negocjacjach z głównym dostawcą surowca, czyli Rosją. W razie znaczącego podwyższenia ceny ropy w br. – co właśnie zapowiadają rosyjskie przedsiębiorstwa – nie można wykluczyć, iż Mińsk będzie mógł zwiększyć poziom alternatywnych dostaw. <kam>