1 - 10 z 95
Analizy |
29 czerwca węgierski parlament zdecydowaną większością głosów (263 posłów z 322 biorących udział w głosowaniu) wybrał na prezydenta Pala Schmitta – polityka rządzącej partii Fidesz. Prawica posiadająca 2/3 głosów w Zgromadzeniu…
Analizy |
25 czerwca niemiecki Sąd Najwyższy wydał wyrok, który liberalizuje przepisy dotyczące eutanazji. Podczas procesu uniewinniony został adwokat, który doradził klientce udzielenie „pomocy w umieraniu”. Tym samym sąd w Karlsruhe uznał, że…
Analizy | | Tomasz Dąborowski
Orzeczenie negatywnie wpłynęło na sytuację gospodarczą i uniemożliwi terminowe wypełnienie przez Rumunię warunków porozumienia z MFW. Mimo poważnego zaniepokojenia rynków finansowych kontynuacja reform wydaje się niezagrożona. Rząd…
Analizy |
25 czerwca Komitet Stałych Przedstawicieli UE (COREPER) wyraził zgodę na otwarcie trzech ostatnich rozdziałów w negocjacjach akcesyjnych z Chorwacją. Choć rozpoczęcie negocjacji dotyczących obszarów najbardziej problematycznych dla…
Analizy |
25 czerwca minister spraw zagranicznych RFN Guido Westerwelle złożył kilkugodzinną wizytę w Kiszyniowie. Głównym jej celem były najprawdopodobniej konsultacje w sprawie wznowienia rozmów nad uregulowaniem konfliktu naddniestrzańskiego…
Analizy |
23 czerwca Iveta Radiczova, liderka Słowackiej Unii Demokratyczno-Chrześcijańskiej – Partii Demokratycznej (SDKU-DS), otrzymała od prezydenta Ivana Gaszparovicza misję utworzenia rządu. SDKU-DS podpisała z pozostałymi trzema partiami…
Analizy |
26 kwietnia na lotnisku Kijów–Boryspol zatrzymano szefa biura Fundacji Konrada Adenauera na Ukrainie, Nico Lange, odmawiając mu wjazdu na terytorium Ukrainy. Według jego relacji zatrzymania dokonano na zlecenie ukraińskiej Służby…
Analizy |
Premier Litwy Andrius Kubilius przyjechał 28 czerwca do Mińska, by wraz z premierem Siarhiejem Sidorskim uroczyście otworzyć hipermarket budowlany – wspólną inwestycję litewsko-białorusko-fińską. Promocja litewskiego biznesu na…
Analizy | | Marcin Kaczmarski
Wizyta Miedwiediewa w USA pokazała, że poprawa relacji rosyjsko-amerykańskich ma ograniczony charakter. Z jednej strony widoczne są elementy nowego modelu stosunków dwustronnych, którego główną cechą jest większa, chociaż wciąż…
Analizy | | Krzysztof Strachota
Wobec skali wyzwań stojących przed Kirgistanem mało prawdopodobna wydaje się szybka normalizacja sytuacji. Stabilizacji nie sprzyja także ograniczone wsparcie tego procesu z zewnątrz: mimo dużego zaniepokojenia sytuacją w Kirgistanie…