Analizy

Białoruś: Przygotowania do prywatyzacji strategicznych przedsiębiorstw

25 czerwca Alaksandr Łukaszenka podpisał dekret pozwalający na przekształcenie kilku kluczowych przedsiębiorstw państwowych w spółki akcyjne skarbu państwa. W ten sposób władze białoruskie usuwają przeszkody formalne dla ewentualnej sprzedaży wybranych strategicznych aktywów inwestorom zagranicznym, do czego mogą być zmuszone w związku z pogarszającą się sytuacją budżetową.
Dekret dotyczy kilku przedsiębiorstw zaliczanych do tzw. strategicznych czyli tych, które mają kluczowe znaczenie dla białoruskiej gospodarki. Są to Białoruska Kompania Potasowa (wydobycie soli potasowej i produkcja na jej bazie nawozów sztucznych) oraz dwa przedsiębiorstwa obsługujące należące do Białorusi odcinki ropociągu Przyjaźń (Nowopołocki i Homelski). Na początku maja br. Alaksandr Łukaszenka nie wykluczył prywatyzacji Kompanii Potasowej, jednak zastrzegł, iż możliwa jest jedynie sprzedaż pakietu mniejszościowego. Według niepotwierdzonych informacji zainteresowanie zakupem udziałów w Kompanii Potasowej wyrażają Chińczycy, którzy są jednym z głównych odbiorców produkowanych tam nawozów. Z kolei najbardziej prawdopodobnym nabywcą białoruskich ropociągów byłaby rosyjska Transnieft’, jednak rozpoczęcie budowy omijającego Białoruś rurociągu BTS-2 obniża atrakcyjność tych aktywów. Niemniej jednak podpisując ten dekret Łukaszenka przygotował grunt pod sprzedaż części strategicznych aktywów, co w razie konieczności wzmocni finanse państwa. <kam>