Analizy

Rosja zapowiada wzmocnienie Floty Czarnomorskiej

24 czerwca minister obrony FR Anatolij Sierdiukow oraz dowódca Marynarki Wojennej FR Władimir Wysocki potwierdzili istnienie planów zakładających wzmocnienie Floty Czarnomorskiej o dodatkowe nowe jednostki bojowe oraz modernizację znajdujących się w służbie. Powyższe zapowiedzi są konsekwencją podpisania w kwietniu br. umowy przedłużającej okres stacjonowania Floty Czarnomorskiej FR na terytorium Ukrainy do 2042 roku, umożliwiającej Rosji swobodną rozbudowę potencjału militarnego w basenie Morza Czarnego.
Wkrótce po podpisaniu umowy przedłużającej okres stacjonowania Floty Czarnomorskiej przedstawiciele rosyjskiej marynarki wojennej (m.in. I zastępca szefa Sztabu Głównego Marynarki Wojennej FR wiceadmirał Oleg Burcew) ujawnili plany rozwoju Floty. Według wstępnych założeń do 2015 roku ma ona otrzymać dwie nowe korwety i trzy okręty podwodne. Przewidywane jest również wykorzystanie portu w Sewastopolu jako bazy dla rosyjskich okrętów pełniących służbę bojową na Oceanie Indyjskim. Zgodnie z założeniami rosyjskiego Państwowego Planu Uzbrojenia na lata 2010–2020, którego przyjęcie planowane jest pod koniec br., Flota Czarnomorska ma otrzymać 15 nowych jednostek bojowych różnych typów. Niewykluczone jest również doraźne wzmacnianie Floty Czarnomorskiej przez jednostki wchodzące w skład Flot Bałtyckiej i Dalekowschodniej. Nie mniej ważne jest wykorzystywanie przez Moskwę Floty Czarnomorskiej jako czynnika utrwalającego rosyjską obecność na Krymie. Przejawia się to m.in. jako wspieranie ludności rosyjskiej zamieszkującej Krym oraz realizowanie inicjatyw gospodarczych finansowanych z budżetu FR. Obecność floty gwarantuje również utrzymanie około 90–100 tys. miejsc pracy w Sewastopolu i jego okolicach. <peż>