Analizy

Rusza program współpracy rosyjsko-chińskiej na Dalekim Wschodzie

22 czerwca rosyjskie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR) zatwierdziło realizację pierwszych dziewięciu projektów inwestycyjnych w ramach przyjętego w 2009 roku programu współpracy między rosyjskimi i chińskimi regionami na Dalekim Wschodzie do 2018 roku. Decyzja otwiera drogę do implementacji tego ambitnego planu, który przewiduje zaangażowanie Chin w zagospodarowanie bogactw naturalnych i rozwój rosyjskiego Dalekiego Wschodu. Rosja jest zainteresowana inwestycjami chińskimi w regionie, ale pod warunkiem zachowania nad nimi pełnej kontroli.
Program współpracy między regionami Dalekiego Wschodu i Syberii Wschodniej oraz północno-wschodnim regionem Chin w latach 2009–2018 został podpisany przez prezydentów Rosji i Chin we wrześniu 2009 roku. Dokument zawiera spis 205 wspólnych projektów, które mają być realizowane na terytorium obu państw. Program jest kluczowym projektem dwustronnej współpracy gospodarczej i ma wciągać Chiny w zagospodarowanie Dalekiego Wschodu. Przez ostatnie miesiące Moskwa nie rozpoczęła jednak jego praktycznej realizacji, co prawdopodobnie wynikało z braku konsensusu po stronie rosyjskiej w kwestii oceny jego skutków.
Projekty przyjęte przez MRR dotyczą m.in. budowy elektrowni w obwodzie amurskim, zagospodarowania złóż węgla na Czukotce i obwodzie magadańskim, rozwoju przemysłu leśnego na Sachalinie, utworzenia centrów turystycznych w regionie Bajkału, budowy mostu kolejowego na Amurze. Ogólna wartość wszystkich projektów sięga 13 mld USD, z tego 1,7 mld USD ma pochodzić z budżetu rosyjskiego, a reszta od inwestorów z obu krajów. Podpisanie ostatecznych umów inwestycyjnych w ramach projektów ma nastąpić podczas wizyty prezydenta Miedwiediewa w Chinach jesienią br. <WojK>