Analizy

Manewry wojskowe „Wschód 2010” testem dla modernizowanych Sił Zbrojnych FR

29 czerwca rozpoczęła się kulminacyjna faza ćwiczeń strategiczno-operacyjnych Sił Zbrojnych FR „Wschód 2010”, największych od zakończenia zimnej wojny ćwiczeń na dalekowschodnich obszarach Rosji. Pod względem militarnym stanowią one kolejny sprawdzian, po ubiegłorocznych manewrach „Zachód 2009”, zdolności armii rosyjskiej do prowadzenia działań bojowych na uznawanych za główne, potencjalnych teatrach działań wojennych. W wymiarze politycznym są one demonstracją militarnych zdolności Rosji w regionie Azji Wschodniej i reakcją na rozbudowę potencjału militarnego Chin, a także potwierdzeniem rangi czynnika wojskowego w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej.
Ćwiczenia „Wschód 2010”, które należy traktować jako uzupełnienie ubiegłorocznych antynatowskich manewrów „Zachód 2009”, są przedsięwzięciem bezprecedensowym w dotychczasowej historii rosyjskich ćwiczeń wojskowych. W manewrach bierze udział około 20 tys. żołnierzy, 70 samolotów bojowych, 2500 pojazdów wojskowych i 30 okrętów (w analogicznych manewrach przeprowadzonych w 2008 roku wzięło udział 8 tys. żołnierzy).
Zwraca uwagę fakt, że po raz kolejny testowana jest formuła dowodzenia całością zgrupowania, w ramach którego – poza jednostkami Sił Zbrojnych FR – znalazły się także pododdziały tzw. innych wojsk (podległych resortom spraw wewnętrznych i sytuacji nadzwyczajnych oraz Federalnej Służbie Bezpieczeństwa). Zgodnie z oświadczeniem szefa Sztabu Generalnego FR Nikołaja Makarowa, manewry nie są wymierzone przeciwko żadnemu z sąsiadujących państw i mają charakter obronny. Angażowanie przez Siły Zbrojne FR coraz większej liczby środków do organizacji manewrów wykazuje, że deklarowana przez władze modernizacja armii rosyjskiej nie napotyka poważniejszych trudności. <peż>