1 - 10 z 76
Analizy |
21 grudnia szefowie Naftohazu Jewhen Bakulin i Gazpromu Aleksiej Miller podpisali memorandum o stworzeniu wspólnego przedsiębiorstwa wydobycia gazu kopalnianego. Obie strony zapowiedziały również powołanie nowego przedsiębiorstwa w…
Analizy |
20 grudnia Prokuratura Generalna Ukrainy postawiła Julii Tymoszenko oficjalny zarzut nadużycia władzy i ustanowiła środek zapobiegawczy w postaci zakazu opuszczania miejsca zamieszkania. Od tego czasu b. premier jest co parę dni…
Analizy |
23 grudnia Rada Najwyższa uchwaliła budżet na rok 2011, w którym przyjęto ostrożne prognozy dotyczące wzrostu gospodarczego i znacząco ograniczono wydatki, przede wszystkim w sferze socjalnej, i zmniejszono deficyt budżetowy do 3%.…
Analizy |
23 grudnia Rada Najwyższa Ukrainy mianowała prezesem Narodowego Banku Ukrainy Serhija Arbuzowa, bliskiego współpracownika Ołeksandra Janukowycza (syna prezydenta Ukrainy). Można się obawiać, że pod nowym kierownictwem ukraiński bank…
Analizy |
2 grudnia Rada Najwyższa Ukrainy uchwaliła nową redakcję kodeksu podatkowego, uwzględniającą poprawki, zgłoszone przez prezydenta. Najważniejszą z tych poprawek jest uchylenie uchwalonych poprzednio zmian w systemie uproszczonego…
Analizy |
10 grudnia prezydent Wiktor Janukowycz podpisał dekret umożliwiający sprzedaż szeregu dużych państwowych przedsiębiorstw przemysłu metalurgicznego, chemicznego i wytwarzania energii elektrycznej. Otwiera to drogę do ich…
Analizy |
Były rosyjsko-ukraiński pośrednik zajmujący się eksportem gazu RosUkrEnergo (RUE) osiągnął porozumienie z Naftohazem Ukrainy i Gazpromem w sprawie wykonania wyroku sądu arbitrażowego w Sztokholmie, który nakazywał Naftohazowi…
Analizy |
9 grudnia prezydent Wiktor Janukowycz wydał dekret, zmniejszający liczbę ministerstw z 20 do 16, przyporządkowujący wicepremierom określone ministerstwa i tworzący kilkanaście nowych urzędów centralnych. Zmiany w składzie rządu…
Komentarze OSW | | Sławomir Matuszak
Ukraińska zgoda na dostawy ropy na Białoruś rurociągiem Odessa–Brody pokazuje, że władze w Kijowie są gotowe angażować się w projekty, które uznają za korzystne, nawet gdy są one sprzeczne z interesami rosyjskimi. Taka postawa Ukrainy…
Analizy |
30 listopada prezydent Wiktor Janukowycz zawetował kodeks podatkowy, nakazując rządowi w ciągu dwóch dni przygotowanie odpowiednich zmian, które miałyby być uchwalone przez parlament jeszcze w tym tygodniu. Wszystko wskazuje na to, że…