Analizy

Ukraina: kodeks podatkowy uchwalony

2 grudnia Rada Najwyższa Ukrainy uchwaliła nową redakcję kodeksu podatkowego, uwzględniającą poprawki, zgłoszone przez prezydenta. Najważniejszą z tych poprawek jest uchylenie uchwalonych poprzednio zmian w systemie uproszczonego opodatkowania, które wzbudziły protesty drobnych przedsiębiorców. Celem tego ustępstwa było zahamowanie radykalizacji i dalszego upolitycznienia akcji protestacyjnej. Kodeks wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku.
Do najważniejszych postanowień nowego kodeksu należy stopniowe obniżanie podatku CIT z 25% w 2010 roku do 16% w 2014. Kodeks znosi też kilkanaście podatków i opłat, nie ogranicza jednak istotnie uprawnień administracji podatkowej, a w pewnych zakresach nawet je poszerza. Za kodeksem głosowało 268 deputowanych, przeciw była większość deputowanych Bloku Julii Tymoszenko i Naszej Ukrainy.
Wycofanie się ze zmian, mających ograniczyć liczbę przedsiębiorców, korzystających z uproszczonej formy opodatkowania, jest reakcją na protesty tych przedsiębiorców (przede wszystkim drobnych kupców i rzemieślników-usługodawców), których rozmiary, zwłaszcza poza Kijowem, były zaskoczeniem dla władz. <TAO>