Analizy

Prezydent Ukrainy równoważy grupy wpływu

9 grudnia prezydent Wiktor Janukowycz wydał dekret, zmniejszający liczbę ministerstw z 20 do 16, przyporządkowujący wicepremierom określone ministerstwa i tworzący kilkanaście nowych urzędów centralnych. Zmiany w składzie rządu wzmacniają „donieckich” wicepremierów Borysa Kolesnikowa i Andrija Klujewa, jednak konkurencyjna „grupa RosUkrEnergo (RUE)”, reprezentowana przez Jurija Bojkę nie poniosła istotnych strat. Wydaje się, że Janukowycz chciał w ten sposób uczynić rząd silniejszą niż dotąd przeciwwagą dla własnej Administracji, którą kieruje Serhij Lowoczkin, przedstawiciel „grupy RUE”.
Nie doszło do istotnego zmniejszenia liczby organów władzy wykonawczej, szczegółowe kompetencje nowych i zreformowanych urzędów nie zostały jeszcze określone, a zapowiadane ograniczenie kosztów funkcjonowania administracji centralnej jest bardzo wątpliwe. Najistotniejszą zmianą jest wzmocnienie dwóch wicepremierów przez przekazanie im bezpośredniego kierownictwa określonych resortów: Kolesnikow został ministrem infrastruktury, Klujew – rozwoju gospodarczego i handlu (te dwa resorty mają kluczowe znaczenie dla polityki gospodarczej), Wzrosło też znaczenie Bojki jako ministra energetyki i górnictwa węgla kamiennego (poprzednio – tylko energetyki) i Dmytra Tabacznyka jako ministra oświaty i nauki, któremu przekazano teraz problematykę młodzieży i sportu.
Prezydentowi Ukrainy podlegają dwie służby o częściowo nakładających się kompetencjach: rząd i Administracja Prezydenta. W Administracji dominują politycy, związani z „grupą RUE” oligarchy Dmytra Firtasza, w rządzie przeważają politycy, związani z szeroko rozumianą grupą doniecką. Umocnienie pozycji „donieckich” wicepremierów, umacnia też pośrednio premiera Azarowa (także „donieckiego”), zaś dla Janukowycza jest zapewne elementem równoważenia swego otoczenia politycznego tak, by żadna z grup nie zagroziła jego samodzielności. Jednocześnie można obawiać się, że kolegialność prac rządu ulegnie teraz osłabieniu na rzecz uzgodnień w gronie jego ścisłego kierownictwa. <TAO>