Analizy

Ukraina: Zawetowanie kodeksu podatkowego

30 listopada prezydent Wiktor Janukowycz zawetował kodeks podatkowy, nakazując rządowi w ciągu dwóch dni przygotowanie odpowiednich zmian, które miałyby być uchwalone przez parlament jeszcze w tym tygodniu. Wszystko wskazuje na to, że uwzględnią one część żądań protestujących przedstawicieli drobnej przedsiębiorczości. Ustępstwo to jest najprawdopodobniej spowodowane przejmowaniem kontroli nad tymi protestami przez przedstawicieli Bloku Julii Tymoszenko.
Kodeks podatkowy obejmuje regulacje dotyczące wszystkich podatków; bez jego przyjęcia nie będzie możliwe uchwalenie proponowanego przez rząd budżetu. Rezygnacja z części krytykowanych rozwiązań, dotyczących opodatkowania drobnego handlu i usług nie wpłynie istotnie na dochody budżetu. Z drugiej strony protesty, z początku czysto ekonomiczne, zaczęły w ostatnich dniach nabierać charakteru politycznego: pojawiło się m.in. żądanie dymisji rządu i rozwiązania parlamentu, a przedstawiciele Bloku Julii Tymoszenko, początkowo przyjmowani niechętnie, znajdowali coraz większy posłuch wśród protestujących. W tej sytuacji spełnienie głównego ich żądania – zawetowanie kodeksu podatkowego – było niezbyt kosztownym ustępstwem, zapobiegającym dalszej eskalacji protestów. <TAO>