1 - 10 z 15
Analizy |
18–19 listopada w Hamburgu podczas odbywającej się cyklicznie konferencji ministrów spraw wewnętrznych krajów związkowych ustalono wspólne stanowisko dotyczące liberalizacji prawa o cudzoziemcach. Przyjęte zmiany dotyczą statusu osób…
Analizy |
22 listopada rada fundacji „Ucieczka, Wypędzenie, Pojednanie” powołała nową radę naukową instytucji. W jej skład wchodzi 15 naukowców, w tym dwóch z Polski. To kolejny krok, który przybliża realizację muzeum wysiedleń.
Analizy |
Na skutek protestów opozycji rząd niemiecki wstrzymał planowane na koniec listopada podpisanie umowy międzyrządowej z Rosją umożliwiające wysłanie wypalonego paliwa jądrowego o niskim wzbogaceniu (LEU) do rosyjskiego magazynu odpadów…
Analizy |
18 listopada Komisja Europejska (KE) opublikowała wstępne plany reformy unijnej Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) po 2013 roku. Tego samego dnia sprzeciw wobec planu KE wyraziła federalna minister rolnictwa Ilse Aigner oraz niemieckie…
Analizy |
21 listopada irlandzki rząd zwrócił się do Komisji Europejskiej i MFW z prośbą o uruchomienie dla niego pomocy w ramach europejskiego mechanizmu stabilizacyjnego. Jednym z największych orędowników udzielenia pomocy Irlandii był rząd…
Analizy | | Konrad Popławski
RFN broni się przed jakąkolwiek dyskusją na temat swojego proeksportowego modelu gospodarczego, która mogłaby prowadzić do wniosku, że oprócz nadmiernego zadłużania się państw również nierównowaga handlu światowego jest źródłem…
Analizy |
12 listopada Bundestag przegłosował przyjęcie reformy systemu opieki zdrowotnej. Ustawa, która wejdzie w życie 1 stycznia 2011 roku, zwiększy obciążenie obywateli kosztami leczenia, co w dłuższej perspektywie ma zmniejszyć deficyt kas…
Analizy |
1 listopada Federacja Rosyjska wprowadziła dodatkowe warunki przyznawania wiz obywatelom RFN. Obecnie muszą oni spełnić podobne kryteria jak obywatele rosyjscy starający się o wizę Schengen w konsulatach RFN w Rosji. Podobne…
Analizy |
8 listopada specjalna komisja historyków, badająca działalność Ministerstwa Finansów w latach 1933–1945, przedstawiła wstępny raport. Według naukowców resort był współodpowiedzialny za Holocaust. To kolejny raport ogłoszony w…
Analizy |
14–16 listopada w Karlsruhe odbył się zjazd CDU, na którym wybrano zarząd partii oraz dyskutowano nad kierunkiem programowym w kolejnych latach. Ponowny wybór Angeli Merkel na stanowisko przewodniczącej partii oraz uzupełnienie grona…