Analizy

Niemcy: nowe regulacje w prawie o cudzoziemcach

18–19 listopada w Hamburgu podczas odbywającej się cyklicznie konferencji ministrów spraw wewnętrznych krajów związkowych ustalono wspólne stanowisko dotyczące liberalizacji prawa o cudzoziemcach. Przyjęte zmiany dotyczą statusu osób posiadających zgodę na pobyt tolerowany i wpisują się w plany rządu federalnego dążącego do integrowania imigrantów i wykorzystania ich potencjału na rynku pracy.
W Niemczech przebywa obecnie ok. 87 tysięcy osób posiadających zgodę na pobyt tolerowany. Nie mają one prawa do podjęcia pracy zarobkowej (chyba że po uzyskaniu specjalnego pozwolenia) i są obowiązane do pozostawania w kraju federalnym, który je przyjął. Obecnie status ten automatycznie przechodzi z rodziców na dzieci i oznacza, że jego posiadacze mogą w każdym momencie być wydaleni do kraju pochodzenia, niezależnie od stopnia ich asymilacji ze społeczeństwem niemieckim i okresu przebywania na terenie RFN.
Przyjęte przez ministrów rozwiązanie dopuszcza udzielanie pełnego pozwolenia na pobyt dzieciom i młodzieży posiadającym zgodę na pobyt tolerowany pod warunkiem osiągania przez nie dobrych wyników w nauce, znajomości języka niemieckiego i integracji ze społeczeństwem niemieckim. Dotychczas pozwolenie na pobyt stały w RFN udzielane było bardzo rzadko, a zgoda na pobyt tolerowany wielokrotnie przedłużana. Częste są przypadki wydalania rodzin od dawna żyjących w Niemczech.
Wydaje się, że projekt ma duże szanse na realizację, zwłaszcza że poparli go ministrowie spraw wewnętrznych Thomas de Maiziere (CDU) i sprawiedliwości Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP). Nowelizacja jest korzystna dla niemieckiego rynku pracy borykającego się z brakiem pracowników wykwalifikowanych, a jednocześnie nie niesie ze sobą niebezpieczeństwa niekontrolowanego napływu imigrantów. <zawil>