Analizy

Pożyczka dla Irlandii uratuje niemieckie banki

21 listopada irlandzki rząd zwrócił się do Komisji Europejskiej i MFW z prośbą o uruchomienie dla niego pomocy w ramach europejskiego mechanizmu stabilizacyjnego. Jednym z największych orędowników udzielenia pomocy Irlandii był rząd RFN, który m.in. chce w ten sposób zabezpieczyć banki niemieckie – największych wierzycieli Irlandii.
Irlandia jest pierwszym krajem, który otrzyma wsparcie z europejskiego mechanizmu stabilizacyjnego – funduszu stworzonego w maju br. dla krajów strefy euro, stojących na skraju niewypłacalności. Pożyczkę w wysokości około 90 mld euro Irlandia przeznaczy na dalszą restrukturyzację sektora bankowego i ograniczenie narastającego gwałtownie długu publicznego. Niemcom szczególnie zależy na ustabilizowaniu sytuacji finansowej w Irlandii i zatrzymaniu spekulacji w kwestii wypłacalności innych krajów, aby przywrócić wiarygodność strefy euro oraz oddalić zagrożenie od niemieckich banków. Niemcy są drugim, po Francji, największym wierzycielem Portugalii, Irlandii, Włoch, Grecji i Hiszpanii – w sumie ich pożyczki dla tych krajów przekraczają 450 mld euro (z czego około 115 mld euro to kredyty udzielone Irlandii). Ponadto RFN zabiega o to, aby przy okazji negocjacji pomocy dla Irlandii tamtejszy rząd zobowiązał się do podniesienia podatku od osób prawnych (obecnie 12,5%), ponieważ według Niemiec tak niska stawka jest nieuczciwym sposobem przyciągania inwestorów zagranicznych. Moment udzielenia pomocy jest dla rządu RFN korzystny, bo może uniknąć ewentualnych kontrowersji wokół uruchomienia kredytów w przyszłym roku, w trakcie serii wyborów lokalnych. <krut>