Analizy

Niemcy: Zjazd CDU potwierdza silną wewnątrzpartyjną pozycję kanclerz Merkel

14–16 listopada w Karlsruhe odbył się zjazd CDU, na którym wybrano zarząd partii oraz dyskutowano nad kierunkiem programowym w kolejnych latach. Ponowny wybór Angeli Merkel na stanowisko przewodniczącej partii oraz uzupełnienie grona wiceprzewodniczących o polityków będących jej najbliższymi współpracownikami można interpretować na dwa sposoby. Z jednej strony jako potwierdzenie pozycji kanclerz w chadecji, z drugiej jednak jako brak alternatywy dla jej kandydatury, zwłaszcza że nie cichnie krytyka ze strony konserwatywnej frakcji partii dotycząca polityki prowadzonej przez Merkel i jej sposobu zarządzania CDU.
Podczas zjazdu nie uchwalono przełomowych zmian w programie partii. W przemówieniu poprzedzającym głosowanie nad składem nowego zarządu Angela Merkel odwołała się do kluczowych dla CDU wartości, takich jak rodzina i chrześcijaństwo. Był to ukłon w stronę regionalnych polityków chadeckich, którzy na poprzedzających zjazd konferencjach zarzucali kanclerz zaniedbywanie tej tematyki. Była to także odpowiedź na stanowisko dużej części chadeków postulujących asymilację imigrantów z niemiecką „kulturą przewodnią”. Angela Merkel uzyskała w głosowaniu poparcie 90,4% – większe niż można było oczekiwać po silnej krytyce jej stylu rządzenia partią. Nowymi wiceprzewodniczącymi CDU zostali m.in. minister pracy Ursula von der Leyen i minister środowiska Norbert Röttgen, którzy należą do grona najbardziej zaufanych osób kanclerz w partii. Taki skład zarządu oznacza dla Merkel większą swobodę w forsowaniu dotychczasowego kierunku programowego chadecji przed wyborami do parlamentów sześciu krajów związkowych w 2011 roku. <zawil>