1 - 10 z 75
Komentarze OSW | | Marta Szpala
Coraz większym wyzwaniem dla dalszej integracji państw bałkańskich staje się narastająca wśród krajów unijnych niechęć wobec procesu rozszerzenia. Przejawia się to m.in. w blokowaniu formalnego uznania przez UE postępów w integracji,…
Analizy | | Andrzej Wilk
Ze względu na słabnące znaczenie polityki otwartych drzwi oraz kryzys koncepcji partnerstwa z państwami spoza NATO, długofalową konsekwencją szczytu może być spadek zaangażowania sojuszu na obszarze WNP.
Analizy |
18–19 listopada w Hamburgu podczas odbywającej się cyklicznie konferencji ministrów spraw wewnętrznych krajów związkowych ustalono wspólne stanowisko dotyczące liberalizacji prawa o cudzoziemcach. Przyjęte zmiany dotyczą statusu osób…
Analizy |
22 listopada rada fundacji „Ucieczka, Wypędzenie, Pojednanie” powołała nową radę naukową instytucji. W jej skład wchodzi 15 naukowców, w tym dwóch z Polski. To kolejny krok, który przybliża realizację muzeum wysiedleń.
Analizy |
Premier Węgier Viktor Orban podczas spotkań delegacji rządowej w Brukseli i w Paryżu (17 i 19 listopada) zaprezentował główne założenia przypadającego na pierwsze półrocze 2011 roku przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej. Rząd…
Analizy |
Na skutek protestów opozycji rząd niemiecki wstrzymał planowane na koniec listopada podpisanie umowy międzyrządowej z Rosją umożliwiające wysłanie wypalonego paliwa jądrowego o niskim wzbogaceniu (LEU) do rosyjskiego magazynu odpadów…
Analizy |
18 listopada Komisja Europejska (KE) opublikowała wstępne plany reformy unijnej Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) po 2013 roku. Tego samego dnia sprzeciw wobec planu KE wyraziła federalna minister rolnictwa Ilse Aigner oraz niemieckie…
Analizy |
21 listopada irlandzki rząd zwrócił się do Komisji Europejskiej i MFW z prośbą o uruchomienie dla niego pomocy w ramach europejskiego mechanizmu stabilizacyjnego. Jednym z największych orędowników udzielenia pomocy Irlandii był rząd…
Analizy |
18 listopada podczas międzynarodowego Forum Sądownictwa Konstytucyjnego w Petersburgu prezes rosyjskiego Trybunału Konstytucyjnego (TK) Walerij Zorkin skrytykował niektóre decyzje Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC) jako „…
Analizy |
19 listopada Rada Najwyższa Ukrainy uchwaliła w pierwszym głosowaniu nowelizację konstytucji, z której wynika, że wybory parlamentarne odbędą się w październiku 2012 roku, a nie, jak spekulowano wcześniej – w marcu 2011. Oznacza to,…