Analizy

Wybory parlamentarne na Ukrainie w roku 2012

19 listopada Rada Najwyższa Ukrainy uchwaliła w pierwszym głosowaniu nowelizację konstytucji, z której wynika, że wybory parlamentarne odbędą się w październiku 2012 roku, a nie, jak spekulowano wcześniej – w marcu 2011. Oznacza to, że w kierownictwie Partii Regionów ostatecznie przeważyła opinia, że wobec słabnięcia popularności partii nie należy spieszyć się z wyborami.
Głosowanie nie oznacza wejścia nowelizacji w życie: zgodnie z konstytucją Ukrainy zmiany do niej muszą być głosowane dwukrotnie, podczas dwóch kolejnych sesji parlamentu (sesja wiosenna rozpocznie się w lutym 2011). Wszystko wskazuje na to, że zostanie ona uchwalona. Już w listopadowym głosowaniu projekt poparła kwalifikowana większość deputowanych.
Konstytucja z 1996 roku przewidywała czteroletnią kadencję parlamentu, nowelizacja z 2004 roku – pięcioletnią. Po przywróceniu tej pierwszej powstało pytanie, czy obecna kadencja ma trwać pięć lat czy też zostać skrócona. Oba rozwiązania były dopuszczalne z prawnego punktu widzenia, wybór między nimi był kwestią decyzji politycznej. Rada Najwyższa na wniosek Partii Regionów opowiedziała się za dłuższą, pięcioletnią kadencją. Sąd Konstytucyjny zatwierdził to rozwiązanie, stwierdzając, że nie narusza ono praw człowieka i obywatela ani nie zagraża suwerenności lub integracji terytorialnej Ukrainy (a tylko pod tym względem bada on proponowane nowelizacje ustawy zasadniczej).
Przyspieszone wybory odpowiadają tylko Blokowi Julii Tymoszenko, który obawia się, że do 2012 roku Partii Regionów uda się go poważnie osłabić, a nawet rozbić. Wszystkie pozostałe partie parlamentarne są za późniejszym terminem, licząc na przełamanie obecnego spadku popularności. <TAO>