1 - 10 z 16
Punkt widzenia | | Tomasz Dąborowski
Główne elementy transformacji środkowoeuropejskich rynków gazu, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji na rynkach Polski, Czech, Słowacji i Węgier.
Punkt widzenia | | Maciej Falkowski
W porównaniu z latami ubiegłymi sytuacja na Kaukazie Północnym uległa stabilizacji - głównie w wymiarze działalności islamskiego podziemia zbrojnego.
Prace OSW | | Józef Lang, Maciej Falkowski
Koniec zachodniej obecności wojskowej w Azji Centralnej oznacza marginalizację wpływu Zachodu na sferę bezpieczeństwa w regionie.
Punkt widzenia | | Witold Rodkiewicz
Udział państw Azji w międzynarodowych więziach gospodarczych Rosji nie zwiększył się w porównaniu z udziałem Europy i Ameryki Północnej.
Prace OSW | | Szymon Kardaś
Rosja, dostrzegając ewolucję unijnego rynku gazu (w tym niekorzystne dla niej zmiany prawne), próbuje utrzymać na nim swoją pozycję.
Punkt widzenia | | Jolanta Darczewska
Jako rodzaj echa opinii publicznej, rosyjski humor polityczny jest przyczynkiem do badań społecznej percepcji FSB.
Raport OSW | | Rafał Bajczuk
Raport pokazuje najważniejsze tendencje w rozwoju odnawialnych źródeł energii w Niemczech.
Punkt widzenia | | Jolanta Darczewska
Wojny informacyjne mają w Rosji długą tradycję. Tekst stanowi próbę zrekonstruowania zarysu ich teorii, a także praktycznego zastosowania podczas operacji krymskiej.  
Prace OSW | | Jadwiga Rogoża
Kontrola Moskwy nad regionami jest obecnie tak gruntowna, że stoi w sprzeczności z formalnie istniejącym w Rosji ustrojem federalnym.
Punkt widzenia | | Andrzej Sadecki
Viktor Orbán dokonał w państwie zmian na dużą skalę, podważających dotychczasowy porządek gospodarczy i polityczny.