Raport OSW

Odnawialne źródła energii w Niemczech

Obecny stan rozwoju, grupy interesu i wyzwania
Odnawialne źródła energii w Niemczech. Obecny stan rozwoju, grupy interesu i wyzwania

Realizowana obecnie w Niemczech strategia transformacji energetycznej zakłada oparcie większości produkcji energii do 2050 roku na odnawialnych źródłach energii (OZE). Państwo wspiera rozwój OZE od początku lat 90., ale decyzja o intensyfikacji transformacji energetycznej po katastrofie w elektrowni jądrowej w Fukushimie przyspieszyła ten proces. Dzisiaj politycy mówią o niemieckiej strategii energetycznej jako o „projekcie stulecia”, a wśród partii politycznych, jak i przedstawicieli biznesu nie słychać sprzeciwu wobec obranego kierunku polityki energetycznej Berlina.

Raport pokazuje najważniejsze tendencje w rozwoju odnawialnych źródeł energii w Niemczech. Interesy koncernów energetycznych, przemysłu (największego konsumenta energii elektrycznej), organizacji pozarządowych czy wreszcie nowych aktorów na rynku energii – osób prywatnych i spółdzielni energetycznych mają duży wpływ na dalszy kierunek rozwoju odnawialnych źródeł energii w RFN. W raporcie omówiono także wyzwania związane z realizacją transformacji energetycznej, takie jak: przebudowa rynku energii pod kątem produkcji prądu z niestabilnych OZE, rozbudowa infrastruktury, koordynacja polityki energetycznej na poziomie federalnym i europejskim oraz zmniejszenie kosztów. Właśnie zmniejszanie kosztów systemu wsparcia dla OZE przy równoczesnym utrzymaniu dużego poziomu inwestycji jest największym wyzwaniem dla niemieckiej transformacji energetycznej w następnych latach.