1 - 10 z 23
Analizy |
15 lutego odbyło się posiedzenie komisji ds. strategicznego partnerstwa Ukrainy i USA pod przewodnictwem ministra spraw zagranicznych Kostiantyna Hryszczenki i sekretarz stanu Hillary Clinton. Jego głównym efektem było zacieśnienie…
Analizy |
17 lutego w jednym z mińskich sądów zapadł pierwszy wyrok w sprawie zajść podczas powyborczej demonstracji opozycji 19 grudnia ub.r. Członek sztabu wyborczego Uładzimira Niaklajeua, Wasil Parfienkou, został skazany na 4 lata kolonii…
Analizy |
18 lutego Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) została oskarżona przez kierownictwo Bloku Julii Tymoszenko (BJuT) o to, że formacja antyterrorystyczna SBU zamierza zająć kijowską siedzibę Bloku oraz skonfiskować dokumenty i serwer, co…
Analizy |
16 lutego kierownictwo rządzącej w Mołdawii koalicji Sojusz na rzecz Integracji Europejskiej (AIE) nie zdołało osiągnąć konsensusu w kwestii strategii przezwyciężenia trwającego od niemal dwóch lat impasu politycznego związanego z…
Analizy |
1–14 lutego na Ukrainie przebywała misja Międzynarodowego Funduszu Walutowego w celu dokonania przeglądu porozumienia o kredycie stand by. Mimo pozytywnej oceny stanu ukraińskiej gospodarki nadal nie jest pewne, czy w marcu…
Analizy |
16 lutego białoruski wicepremier Siarhiej Rumas poinformował o złożeniu wniosku do Funduszu Antykryzysowego Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej (EaWG) o udzielenie długoterminowej pożyczki stabilizacyjnej. Decydujący głos w tej…
Analizy |
14 lutego prezydent Ukrainy Wiktor Janukowycz nakazał kluczowym ministrom aktywizację procesu negocjacji umowy o pogłębionej strefie wolnego handlu (SWH+) między Ukrainą i Unią Europejską. Jest to reakcja na zakończoną wcześniej 15.…
Analizy |
Przewodniczący parlamentu i p.o. prezydent Mołdawii Marian Lupu został potraktowany w sposób demonstracyjnie chłodny podczas roboczej wizyty w Moskwie 7 lutego. Należy to uznać za wyraz rosyjskiej dezaprobaty wobec jego decyzji o…
Analizy |
Według danych białoruskiego Banku Centralnego w styczniu poziom rezerw walutowych spadł o ok. 700 mln USD i jest obecnie najniższy od października 2009 roku. Tak znaczna dynamika spadkowa zagraża stabilności finansów państwa i zmusza…
Analizy |
Dyrektor ukraińskiej kompanii Energoatom poinformował 9 lutego, że amerykańsko-japońska firma Westinghouse dostarczyła pierwszą partię paliwa jądrowego, które zostanie wykorzystane w reaktorze Południowo-Ukraińskiej Elektrowni…