Analizy

Ukraina aktywizuje negocjacje o strefie wolnego handlu?

14 lutego prezydent Ukrainy Wiktor Janukowycz nakazał kluczowym ministrom aktywizację procesu negocjacji umowy o pogłębionej strefie wolnego handlu (SWH+) między Ukrainą i Unią Europejską. Jest to reakcja na zakończoną wcześniej 15. rundę rozmów, która przyniosła pewien postęp (strony porozumiały się co do norm fitosanitarnych), jednak w kluczowych kwestiach spornych dotyczących m.in. rolnictwa, nazewnictwa produktów regionalnych i usług przewozowych nie osiągnięto porozumienia. Postawa Janukowycza nie przesądza o zakończeniu negocjacji do końca 2011 roku w czasie polskiej prezydencji.
Negocjacje w sprawie SWH+, która jest częścią składową Umowy Stowarzyszeniowej, trwają od roku 2008. Na wspólnej konferencji przewodniczącego ukraińskiej i unijnej delegacji Wałeryja Piatnyckiego i Philippe’a Cuissona obie strony przyznały, że istnieją sprzeczności w negocjacjach, potwierdziły jednak, że możliwe jest ich zakończenie jeszcze w tym roku. Cuisson zasugerował przy tym, że jeśli negocjacje nie zakończą się do tego czasu, to umowa w ogóle nie zostanie zawarta, co może świadczyć o rosnącym zniecierpliwieniu Brukseli przeciągającymi się rozmowami. Po zakończeniu rundy Janukowycz polecił wicepremierowi Andrijowi Klujewowi koordynację negocjacji oraz zobowiązał najważniejszych ministrów do przeanalizowania ich stanu pod kątem zysków i strat związanych z zawarciem SWH+. Zapowiedział też, że w najbliższym czasie odbędą się konsultacje z KE oraz najważniejszymi państwami członkowskimi na temat kompromisowych propozycji Ukrainy. Jeśli zaangażowanie ukraińskiego prezydenta nie jest tylko gestem wizerunkowym, a zapowiedzią realnych działań, to nie można wykluczyć, że negocjacje uda się dokończyć w planowanym pierwotnie terminie – jeszcze w tym roku. <smat>