Analizy

Amerykanie zainteresowani poszukiwaniem gazu łupkowego na Ukrainie

15 lutego odbyło się posiedzenie komisji ds. strategicznego partnerstwa Ukrainy i USA pod przewodnictwem ministra spraw zagranicznych Kostiantyna Hryszczenki i sekretarz stanu Hillary Clinton. Jego głównym efektem było zacieśnienie współpracy w energetyce, podpisano m.in. międzyrządowe memorandum o współpracy w poszukiwaniu gazu łupkowego oraz memorandum między Naftohazem i Exxon Mobil o współpracy w badaniu złóż gazu kopalnianego i łupkowego. Jest to kolejny przykład potwierdzający, że ukraińskie władze starają się uniknąć współpracy w energetyce wyłącznie z Rosją.
W skład ukraińskiej delegacji weszli m.in. pierwszy zastępca szefa administracji prezydenta Iryna Akimowa i minister energetyki Jurij Bojko. Międzyrządowe memorandum umożliwi agencji US Geological Survey zbadanie i ocenę zasobów ukraińskiego gazu łupkowego. Z kolei Exxon Mobil ma współpracować z Naftohazem w analizie potencjału wydobycia gazu kopalnianego, łupkowego oraz innych nietradycyjnych węglowodorów na Ukrainie. Ukraińska delegacja prowadziła też rozmowy z przedstawicielami koncernów Chevron i Shell. W rozmowie z ukraińską delegacją amerykańska sekretarz stanu podjęła również kwestie osłabienia standardów demokratycznych na Ukrainie.
W grudniu 2010 roku Naftohaz podpisał podobne memorandum z Gazpromem dotyczące gazu kopalnianego. Nawiązanie współpracy z USA świadczy, że Ukraina nie chce się ograniczać wyłącznie do współpracy z Rosją w poszukiwaniu alternatywnych źródeł węglowodorów. Według wstępnych ocen, Ukraina ma duże zasoby gazu łupkowego i kopalnianego, a ich zbadanie może ułatwić Ukrainie negocjacje z Moskwą o obniżeniu ceny rosyjskiego gazu. <smat>