Analizy

Rozmowy Ukrainy z Międzynarodowym Funduszem Walutowym

1–14 lutego na Ukrainie przebywała misja Międzynarodowego Funduszu Walutowego w celu dokonania przeglądu porozumienia o kredycie stand by. Mimo pozytywnej oceny stanu ukraińskiej gospodarki nadal nie jest pewne, czy w marcu Ukraina otrzyma od MFW kolejną transzę kredytu. Rozmowy będą trwały nadal, gdyż ukraińskie władze chcą złagodzenia niektórych warunków przyznania kredytu. Ostateczną decyzję Fundusz ma podjąć 15 marca. Ukraińska Rada Najwyższa ma do tego czasu spełnić główny wymóg MFW, przyjmując ustawy związane z reformą emerytalną. 
MFW w sierpniu ubiegłego roku zgodził się na udzielenie Ukrainie 15,1 mld USD pożyczki w ramach nowego porozumienia stand by na okres 29 miesięcy. Do tej pory wypłacono dwie transze kredytu (ostatnią w grudniu). Kolejna, w wysokości 1,5 mld USD jest zaplanowana na marzec, jednak jej przyznanie zależy od oceny misji ekspertów. W czasie rozmów Ukrainie udało się uzyskać pewne ustępstwa ze strony Funduszu, m.in. rozłożenie w czasie podwyżki cen na gaz dla ludności, pod warunkiem że Ukraina utrzyma deficyt budżetowy w wysokości 3,5%. Kwestią sporną pozostaje los dwóch zadłużonych banków państwowych, których likwidacji chce Fundusz, na co nie zgadza się Ukraina. Wydaje się, że kluczowym warunkiem wydzielenia kolejnej transzy kredytu jest przyjęcie przez parlament ustaw związanych z reformą emerytalną (w poprzednim memorandum z MFW Ukraina zobowiązała się do ich uchwalenia do końca 2010 roku). Współpraca z Funduszem jest niezbędna, by utrzymać stabilność finansową państwa, więc najprawdopodobniej, mimo oczekiwanych sprzeciwów społecznych, wspomniane ustawy zostaną przyjęte. <smat>